Nabór Śródroczny jeszcze TRWA! – dołącz do Studentów Naboru Śródrocznego
lub zapisz się na wyższy semestr. Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni.

Kierunek Zdrowie publiczne

... i już!

Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA lub zapisz się na wyższy semestr!

Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni na I, II, III i IV semestr.

studiuj na Uczelni stacjonarnie lub niestacjonarnie lub 100% online! (weekendowo)

studiuj na Uczelni stacjonarnie lub niestacjonarnie 

430 zł

czesne miesięczne
(pierwszy semestr)

Tryb studiów do wyboru:

 • Niestacjonarne
 • Stacjonarne
 • Studia Magisterskie 5-letnie kwalifikacyjne

  Kierunek Zdrowie publiczne

  Czesne: 430zł / miesięcznie (pierwszy semestr)

  Inauguracja: 25.03.2023

  Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA Rozpocznij studia 10.2024r. lub zapisz się na wyższy semestr!

  Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni na I, II, III i IV semestr.

  Inauguracja: 10.2024

  Rekrutacja do: [wpcode id="6020"]

  Okres nauki: 2 lata

  Zapisz się na tryb studiów:

 • Niestacjonarne
 • Stacjonarne
 • Dostępne również:

  Rekrutację prowadzimy:

  Biuro Rekrutacji Radom ul. Wodna 13/21
  czynne pon. - pt., sob - ndz. godz. 8-18

  Wydział zamiejscowy EUST w Warszawie, ul. Miła 2
  czynny pon. - pt., sob - ndz. godz. 8-19

  Zarezerwuj sobie miejsce na studiach

  Rekrutacja telefoniczna
  czynna codziennie od 8-18

  Zobacz fotorelację z Konferencji Pielęgniarstwa

  Prelegenci i tematy wykładów:

  mgr Mariola Łodzińska – Czy jesteśmy gotowi na nowe wyzwania?
  Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

  mgr Krystyna Ptok – Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie pielęgniarki i położnej
  Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

  dr n o zdr. Paulina Mościcka – Kompleksowa opieka nad chorym z raną przewlekłą
  Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego

  adw. Maria Sankowska – Borman – Szkolenie: Mobbing w ochronie zdrowia 
  członkini Komisji ds. Równego Traktowania przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

  mgr Ewa Wlazło – Możliwości w medycynie regeneracyjnej i kosmetologii dla pielęgniarek
  Pielęgniarka, Kosmetolog

  mgr Grażyna Makuracka – Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej – rozprawa o szacunku i poszanowaniu, wyzwaniu, obowiązek, rachunek sumienia
  Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

  dr n. med. Jolanta Czajkowska – FesioWykorzystywanie symulacji medycznej w procesie kształcenia studentów
  Prodziekan Kierunku Pielęgniarstwo WSNoZ

  mgr Grzegorz Żarczynski – Transplantacja – kiedyś i dzisiaj
  Pielęgniarz ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

  dr n. o zdr. Jakub Sinkowski – Neuroplastyczność w ujęciu interdyscyplinarnym
  ziekan Kierunku Fizjoterapia WSNoZ

  Aleksandra Glugla – Dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego w ujęciu psychosomatycznym
  studentka Fizjoterapii

  dr n. med. Paweł Rajewski – HCV – Czy nadal stanowi zagrożenie?
  Rektor Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

  dr n. med. Jurgowiak – Czy mózg może się starzeć zdrowo?
  współautor „Biologia na czasie” – serii podręczników dla szkół ponadpodstawowych

  Kierunek Zdrowie publiczne

  Czym jest Zdrowie publiczne w EUST?

  Organizacja systemu ratownictwa medycznego
  Moduł do wyboru organizacja systemu ratownictwa medycznego jest skierowany szczególnie do osób, które wiążą swoją przyszłość z organizacją, zarządzaniem bądź nadzorowaniem instytucji systemu ratownictwa medycznego. Celem modułu jest podniesienie kwalifikacji osób zainteresowanych pracą w instytucjach związanych z systemem ratownictwa medycznego. Absolwenci są przygotowani do pracy w administracji państwowej i samorządowej nadzorującej system ratownictwa medycznego w Polsce. Moduł ten przygotowuje przyszłą kadrę kierowniczą zarówno pogotowia ratunkowego, jak i centrum powiadamiania kryzysowego. Nie daje on uprawnień do pracy w charakterze ratownika medycznego. Uzyskane kwalifikacje dają możliwość pracy w służbach mundurowych oraz instytucjach zajmujących się zarządzaniem systemem ratownictwa medycznego.

  Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
  Na zajęciach o tym profilu student zapozna się z systemem ochrony zdrowia w Polsce oraz pozostałych krajach Unii Europejskiej. Rozwinie umiejętności w obszarze kierowania placówkami służby zdrowia oraz zatrudnionym w nich personelem. Oprócz tego program studiów obejmuje tematy związane z finansami i rachunkowością, marketingiem oraz finansowaniem tego typu placówek z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł. Ponadto student pozyska niezbędną wiedzę z prawa, jak również pozna zasady przeprowadzania zamówień publicznych.

  Inspekcja sanitarna i epidemiologiczna
  Moduł powyższy przygotowuje studentów do profesjonalnego wykonywania zadań stawianych pracownikom Inspekcji Sanitarnej na różnych szczeblach zarządzania. Studenci są zaznajomieni z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi zagadnień związanych z ochroną zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących Inspekcji Sanitarnych w Polsce i w Unii Europejskiej.

  Organizacyjno-prawne aspekty elektroradiologii
  Moduł do wyboru organizacyjno-prawne aspekty elektroradiologii jest skierowany szczególnie do osób, które wiążą swoją przyszłość z organizacją, zarządzaniem i nadzorowaniem instytucji ochrony zdrowia zajmującej się elektroradiologią oraz uzyskały wykształcenie na poziomie studiów I stopnia. Celem modułu jest podniesienie kwalifikacji i wzbogacenie wiedzy zarówno czynnych zawodowo elektroradiologów jak i osób chcących zapoznać się z organizacją usług elektroradiologicznych. Absolwenci są w pełni przygotowani do zajmowania kierowniczych stanowisk w instytucjach zajmujących się elektroradiologią oraz mogą pełnić wyższe funkcje kierownicze w administracji państwowej i samorządowej pełniącej nadzór nad zakładami elektroradiologicznymi. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia analizy organizacji instytucji elektroradiologicznych w Polsce i na świecie. Moduł jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w zakresie podniesienia kwalifikacji i wiedzy w tym zawodzie w zakresie.

  Organizacja w opiece paliatywnej i geriatrycznej
  Celem studiów na tej specjalności jest podniesienie kompetencji osób organizujących i zarządzających opieką geriatryczną i paliatywną w placówkach społecznych i służbie zdrowia. Studia adresowane do osób zainteresowanych organizacją i zarządzaniem w opiece geriatrycznej, problematyką starzenia w ujęciu holistycznym, planujących pracę w placówkach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki społecznej, administracji publicznej, indywidualnych działaniach na rzecz opieki senioralnej.

  Prawo medyczne w ochronie zdrowia
  Prawo medyczne w ochronie zdrowia uczy studentów, jak stosować i interpretować przepisy prawne dotyczące świadczenia usług zdrowotnych i ochrony praw pacjentów. Student poznaje podstawowe zasady i instytucje prawa medycznego, takie jak: odpowiedzialność cywilna i karne lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia, prawa i obowiązki pacjentów i lekarzy, zgoda na leczenie i badania medyczne, tajemnica lekarska i zawodowa, dokumentacja medyczna, transplantacja organów, prokreacja wspomagana, eutanazja i opieka paliatywna. Specjalność obejmuje również zagadnienia związane z organizacją i finansowaniem systemu ochrony zdrowia, takie jak: ubezpieczenie zdrowotne, kontrakty z NFZ, nadzór nad działalnością leczniczą i kontrola jakości usług zdrowotnych.

  Międzynarodowe konferencje

  Działamy nie tylko w kraju!​

  Zajęcia praktyczne odbywają się profesjonalnych pracowniach Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

  Nasi nauczyciele to m.in. cenieni w środowisku edukacyjnym wykładowcy, z wieloletnim doświadczeniem w nowoczesnym i praktycznym nauczaniu. Co ważne, Akademickie Liceum Ogólnokształcące współdzieli sale wykładowe i pracownie z uczelnią, co gwarantuje najwyższy poziom wyposażenia klas, jaki osiągalny jest tylko w prestiżowych szkołach niepublicznych.

  Dodatkowym atutem jest gwarancja przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu, lub do policealnych szkół SKK. Uczniowie naszego liceum otrzymają także przygotowanie do kontynuacji nauki m.in. na wydziałach nauk o zdrowiu.

  Najnowocześniejsze pracownie

  Nowoczesna edukacja

  Zagadnienia programowe

  Czego nauczę się na studiach?

  Organizacja systemu ratownictwa medycznego

  • Podstawowe pojęcia i zasady ratownictwa medycznego
  • Podmioty i instytucje działające w systemie ratownictwa medycznego w Polsce
  • Standardy i procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi i materialnymi w ratownictwie medycznym
  • Koordynacja działań międzysektorowych i międzynarodowych w ratownictwie medycznym
  • Zarządzanie informacją i komunikacją kryzysową w ratownictwie medycznym

  Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

  • Zaawansowane pojęcia i zasady organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia
  • Modele i systemy ochrony zdrowia w różnych krajach
  • Analiza i ocena systemu ochrony zdrowia w Polsce
  • Zarządzanie strategiczne i operacyjne w jednostkach ochrony zdrowia
  • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem usług zdrowotnych
  • Zarządzanie zmianą i innowacją w ochronie zdrowia

  Inspekcja sanitarna i epidemiologiczna

  • Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Polsce i Unii Europejskiej
  • Podstawy prawne i zasady kontroli sanitarno-epidemiologicznej
  • Metody i techniki oceny ryzyka zdrowotnego związane z czynnikami środowiskowymi i zawodowymi
  • Zagrożenia biologiczne i chemiczne dla zdrowia ludzkiego i zwierzęcego
  • Profilaktyka i zwalczanie chorób zakaźnych i pasożytniczych
  • Rola inspekcji sanitarnej w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

  Organizacyjno-prawne aspekty elektroradiologii

  • Podstawy prawne i etyczne wykonywania zawodu elektroradiologa
  • Organizacja i zarządzanie pracownią elektroradiologiczną
  • Systemy jakości i akredytacja w elektroradiologii
  • Ochrona radiologiczna pacjentów i personelu
  • Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych
  • Aspekty prawne i ekonomiczne finansowania usług elektroradiologicznych

  Organizacja w opiece paliatywnej i geriatrycznej

  • Pojęcie i cele opieki paliatywnej i geriatrycznej
  • Podstawy prawne i etyczne opieki paliatywnej i geriatrycznej
  • Modele i formy organizacji opieki paliatywnej i geriatrycznej
  • Zasady komunikacji i współpracy zespołu opieki paliatywnej i geriatrycznej
  • Standardy jakości i ocena efektywności opieki paliatywnej i geriatrycznej
  • Aspekty psychospołeczne i duchowe opieki paliatywnej i geriatrycznej

  Prawo medyczne w ochronie zdrowia

  • Podstawy prawne i etyczne ochrony zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej
  • Prawa i obowiązki pacjentów i świadczeniodawców w ochronie zdrowia
  • Zasady odpowiedzialności cywilnej, karnej i dyscyplinarnej w ochronie zdrowia
  • Zasady postępowania administracyjnego i sądowego w sprawach związanych z ochroną zdrowia
  • Prawne aspekty badań naukowych i eksperymentów medycznych
  • Prawne aspekty transplantacji, biotechnologii i medycyny reprodukcyjnej

  Adresaci studiów

  Kto powinien rozważyć ten kierunek?

  Jeśli interesuje Cię ochrona i promocja zdrowia na poziomie populacyjnym, zapraszamy Cię na studia magisterskie zdrowie publiczne. Są one adresowane do absolwentów kierunków medycznych i pokrewnych oraz osób z innych dziedzin, które chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zdrowia publicznego. Na studiach nauczysz się planować, realizować i oceniać programy i projekty zdrowotne, diagnozować i rozwiązywać problemy zdrowotne społeczności lokalnych i globalnych, analizować i interpretować dane epidemiologiczne i statystyczne, stosować zasady etyki i prawa w działaniach na rzecz zdrowia publicznego, komunikować się i współpracować z innymi podmiotami zaangażowanymi w ochronę zdrowia. Studia przygotowują do pracy w różnych sektorach i instytucjach związanych z ochroną zdrowia, takich jak: administracja publiczna, organizacje pozarządowe, agencje i fundacje zajmujące się zdrowiem publicznym, jednostki badawcze i naukowe, placówki oświatowe i edukacyjne, media i firmy komunikacyjne, zakłady opieki zdrowotnej i ubezpieczeniowe.

  Sylwetka absolwenta

  Co zyskuje po studiach?

  Absolwent studiów magisterskich zdrowie publiczne ma szeroką i aktualną wiedzę z zakresu ochrony i promocji zdrowia na poziomie populacyjnym. Potrafi zastosować tę wiedzę w praktyce, analizując i rozwiązywać problemy zdrowotne społeczności lokalnych i globalnych. Umie zaplanować, zrealizować i ocenić programy i projekty zdrowotne, wykorzystując odpowiednie metody i techniki. Zna i stosuje zasady etyki i prawa w działaniach na rzecz zdrowia publicznego. Potrafi komunikować się i współpracować z innymi podmiotami zaangażowanymi w ochronę zdrowia. Jest otwarty na rozwój osobisty i zawodowy, śledzi nowe trendy i badania w dziedzinie zdrowia publicznego. Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych sektorach i instytucjach związanych z ochroną zdrowia, takich jak: administracja publiczna, organizacje pozarządowe, agencje i fundacje zajmujące się zdrowiem publicznym, jednostki badawcze i naukowe, placówki oświatowe i edukacyjne, media i firmy komunikacyjne, zakłady opieki zdrowotnej i ubezpieczeniowe.

  Zobacz również pozostałą ofertę Studiów Wyższych w EUST: Prawo, Psychologia lub sprawdź Studia Podyplomowe.

  Tabela opłat czesnego

  Posiadamy możliwość płatności ratalnej

  Wymagane dokumenty

  Czego potrzebuję, aby się zapisać?

  • świadectwo dojrzałości,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • dowód uiszczenia opłaty wpisowej (opcjonalnie),
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania w szkole wyższej – skierowanie do pobrania w biurze rekrutacyjnym,
  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
  • oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego – do pobrania w biurze rekrutacyjnym,
  • podpisane zdjęcia legitymacyjne – 4 sztuki.

  Dodatkowe informacje

  Co jeszcze warto wiedzieć przed zapisem?

  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  • Infolinia w czynna do 18:00.

  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

  Uczelnia Przyjazna i Otwarta

  Nowoczesna edukacja

  Proces rekrutacji

  Jak zostać naszym studentem?

  1. Zarezerwuj miejsce

  W tym celu skontaktuj się z biurem rekrutacji
  poprzez kontakt telefoniczny lub online.

  2. Podpisz umowę

  Skan podpisanej umowy prześlij pocztą lub online. Możesz również udać się do Biura Rekrutacji w Siedzibie Głównej Uczelni lub Wydziale Zamiejscowym i podpisać umowę na miejscu.

  3. Witamy w EUST!

  Od tej pory jesteś naszym studentem.

  Jesteśmy tu dla ciebie

  Dyżury koordynatora

  umów się na konsultację

  Formularz zapisu

  Zapisz się online, a dokumenty dostarcz później!

  Wyszukiwarka Studiów Wyższych

  Studia Magisterskie

  Zdrowie publiczne

  Zapisz się na studia!

  Skip to content