Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA! 
Data Inauguracji: 12.10.2024  Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni.

Studia Jednolite 5-letnie kwalifikacyjne

Kierunek Prawo

... i już!

Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA lub zapisz się na wyższy semestr – rekrutujemy przez cały Rok!

Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni na I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X semestr przez cały Rok Akademicki.

studiuj na Uczelni stacjonarnie lub niestacjonarnie lub 100% online! (weekendowo)

studiuj na Uczelni stacjonarnie lub niestacjonarnie 

400 zł

czesne miesięczne
(pierwszy semestr)

Tryb studiów do wyboru:

 • Niestacjonarne
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne interaktywne - IOS
 • Rekrutacja telefoniczna czynna codziennie od 8-18

  Studia Jednolite

  Kierunek Prawo

  Czesne: 400zł / miesięcznie (pierwszy semestr)

  Inauguracja: 25.03.2023

  Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA Rozpocznij studia 12.10.2024r. lub zapisz się na wyższy semestr - rekrutujemy przez cały Rok!

  Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni na I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X semestr przez cały Rok Akademicki.

  Inauguracja: 12.10.2024

  Rekrutacja do: [wpcode id="6020"]

  Okres nauki: 5 lat

  Zapisz się na tryb studiów:

 • Niestacjonarne
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne interaktywne - IOS
 • Dostępne również:

  Rekrutację prowadzimy:

  Biuro Rekrutacji Radom ul. Zbrowskiego 61
  czynne pon. - pt., sob - ndz. godz. 8-18

  Wydział zamiejscowy EUST w Warszawie, ul. Miła 2
  czynny pon. - pt., sob - ndz. godz. 8-19

  Zarezerwuj sobie miejsce na studiach

  Rekrutacja telefoniczna
  czynna codziennie od 8-18

  Przepisz swoje oceny, dołącz na wyższy semestr!
  Przyjmujemy studentów z innych Uczelni przez cały Rok Akademicki
  Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu kształci Studentów na kierunku Prawo na podstawie pozytywnej Decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 stycznia 2019 r. (DSW.WNN.6022.234.2018.2.IZ) oraz posiada pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 lutego 2019 r. (Uchwała Prezydium PKA Nr 56/2019).

  Rektor EUST dr Maciej Ferek zaprasza na kierunek Prawo

  Rektor EUST, doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, specjalista w zakresie prawa cywilnego.

  Sędzia Maciej Ferek to doświadczony prawnik z ponad 20-letnim stażem. Specjalizuje się w prawie cywilnym. Jest sędzią Sądu Okręgowego w Krakowie. Sędzia Ferek jest znany ze swojego zaangażowania w obronę wolnych sądów. Jest jednym z bardziej aktywnych krakowskich sędziów na polu obrony praworządności.

  Zobacz fotorelację z Konferencji Prawa

  Prelegenci i tematy wykładów:

  Mirosław Wyrzykowski – Rekonstrukcja państwa konstytucyjnego.
  dr hab. profesor Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2001-2010. W latach 1988-1990 kierował Departamentem Konstytucyjnych Wolności i Praw w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (1990-1993 i 1996-2001).
  W latach 1996-2001 był dyrektorem Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej Instytutu Spraw Publicznych. Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek rad naukowych, m.in. Instytutu Nauk Prawnych PAN, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Instytutu Nauk o Państwie i Prawie oraz Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.

  Maria Ejchart – Jak stworzyć i co oznacza nowoczesne więziennictwo.
  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, prezeska Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy, współzałożycielka inicjatywy obywatelskiej Wolne Sądy oraz Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS. Specjalizuje się w problematyce związanej z prawami człowieka, a obszarem jej szczególnego zainteresowania są prawa osób pozbawionych wolności. Jest w tym zakresie ekspertką, cieszącą się uznaniem zarówno w Polsce, jak i
  zagranicą. Od 2003 roku w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka koordynuje program „Niewinność”, który monitoruje przypadki pomyłek sądowych oraz wspiera osoby niesłusznie skazane.

  Michał Wawrykiewicz – Przegląd orzecznictwa TSUE i ETPCZ dotyczący spraw praworządnościowych.
  adwokat, współzałożyciel inicjatywy Wolne Sądy (oraz Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS, członek Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Specjalista w sprawach ustrojowych i konstytucyjnych, w szczególności w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości, m.in. ekspert zespołów parlamentarnych m.in. ds. Ładu Konstytucyjnego oraz ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości, konsultant prawny BAS, Marszałka Senatu i Wicemarszałków Sejmu przy licznych procesach legislacyjnych. Ekspert komisji europarlamentarnej LIBE (Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych) w sprawie praworządności w Polsce w trakcie przygotowywania raportu i wysłuchań w Parlamencie Europejskim, ekspert w postepowaniach przed zagranicznymi sądami, pełnomocnik sędziów SN, NSA i sądów powszechnych przed TSUE oraz ETPCz.

  Waldemar Żurek – Planowane rozwiązania wobec neosędziów a stabilność systemu wymiaru sprawiedliwości.
  sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, członek Krajowej Rady Sądownictwa dwóch kadencji (2010–2018), do marca 2018 rzecznik prasowy Rady, od 2018 członek zarządu głównego Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Symbol walki sędziów o obronę niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów za co stał się przedmiotem ponad 20 postępowań dyscyplinarnych.

  Piotr Gąciarek – Nie tylko nowoczesność. Pozainformatyczne wyzwania polskich sądów.
  sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, specjalista w sprawach
  karnych, symbol walki sędziów o obronę niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów.

  Dorota Gierczak – Prawo do sądu, a realne prawo do sądu w kontekście składu sądu odwoławczego.
  sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w st. spoczynku, specjalista w sprawach cywilnych, wieloletni stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

  Joanna Krzyżanowska i Małgorzata Sitarczyk – Mediacje z perspektywy prawnej i psychologicznej. Wyzwania i ograniczenia. (kwestie prawne / kwestie psychologiczne)
  Joanna Krzyżanowska – Prorektor ds. Rozwoju w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, Wiceprezes w Fundacji Znam Swoje Prawa, prawnik i mediator sądowy (w tym w sprawach karnych nieletnich), biegły sądowy w zakresie ochrony danych osobowych (SO Bydgoszcz).

  Małgorzata Sitarczyk – doktor w dziedzinie psychologii, Psycholog kliniczny, pedagog resocjalizacyjny, adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji, wieloletni wykładowca w Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, współpracownik Pracowni Testów Psychologicznych PTP oraz pracownik placówek resocjalizacyjnych. Autorka i współautorka pięciu monografii i ponad 120 artykułów naukowych. Realizatorka szkoleń z zakresu diagnozy psychologicznej, opiniodawstwa psychologiczno-sądowego, psychologii rodziny i wychowania, psychoprofilaktyki. Prowadzi poradnictwo z zakresu problemów wychowawczych i rodzinnych. Biegły sądowy w zakresie psychologii.

  Renata Chrzan – Najczęstsze błędy medyczne w praktyce lekarsko-pielęgniarskiej
  dr n. med. lekarz, magister prawa, aplikantka adwokacka, multifilolog. Absolwentka ponad dwudziestu różnych studiów podyplomowych (medycznych, prawnych, społecznych, humanistycznych). Autorka trzydziestu pięciu artykułów naukowych i ponad osiemdziesięciu referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

  Maciej Ferek – O ratunku dla wydziałów cywilnych, czyli czy problem kredytów frankowych jest jeszcze rozwiązywalny – studium przypadku.
  Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, doktor nauk prawnych, rektor Europejskiej Uczelni Społeczno – Technicznej w Radomiu, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia oraz Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, obwiniony w postępowaniach dyscyplinarnych za kwestionowanie powołań neosędziów.

  Kierunek Prawo

  Czym jest Prawo w EUST?

  Zagadnienia programowe:

  • Prawo konstytucyjne
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Prawo administracyjne
  • Prawo handlowe
  • Prawo europejskie


  Jeśli marzysz o karierze prawnika, to mamy dla Ciebie idealną ofertę! Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu oferuje studia prawnicze w formie jednolitych studiów magisterskich, które są doskonałym wyborem dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa i zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu prawnika.

  Studia prawnicze w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu to studia nowoczesne i elastyczne, które dostosowują się do potrzeb i oczekiwań studentów. Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień prawnych, w tym prawa cywilnego, karnego, administracyjnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych.

  Studia prawnicze w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu to nie tylko solidna wiedza teoretyczna, ale także praktyczne umiejętności, które są niezbędne w pracy prawniczej. Studenci mają okazję zdobywać doświadczenie w praktyce. Ponadto studenci mogą korzystać z bogatej oferty zajęć dodatkowych, warsztatów i szkoleń prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę akademicką oraz ekspertów z różnych dziedzin prawa.

  Studia prawo IOS w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu to studia nowoczesne i komfortowe. Nie musisz dojeżdżać do uczelni, wystarczy mieć dostęp do internetu i komputera. Możesz uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdziesz wszystkie materiały dydaktyczne, nagrania wykładów i ćwiczeń oraz testy i zadania. Możesz również kontaktować się ze swoimi wykładowcami i kolegami za pomocą czatu lub wideokonferencji.

  Studia prawo IOS w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu to studia pełnowartościowe i prestiżowe. Program studiów jest taki sam jak w trybie stacjonarnym i obejmuje wszystkie dziedziny prawa.

  Nasze prawo jednolite studia magisterskie to studia nowoczesne i kompleksowe, które przygotowują Cię do pracy w różnych sektorach prawa. Program studiów jest bardzo dobrze zorganizowany, co pozwala na efektywną naukę. W trakcie studiów zdobywasz nie tylko wiedzę z zakresu prawa, ale także z innych dziedzin, takich jak ekonomia, socjologia czy psychologia. Dzięki temu absolwenci tych studiów mają bardzo szeroki zakres wiedzy, co zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy.

  Nasze prawo jednolite studia magisterskie to również studia dostępne i przystępne finansowo. Rekrutacja na studia jest prosta i szybka, a czesne jest konkurencyjne i atrakcyjne. Możesz również skorzystać z różnych form pomocy materialnej i stypendiów.

  Nie czekaj i zapisz się już dziś na prawo jednolite studia magisterskie w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu! Zdobądź tytuł magistra prawa i spełnij swoje marzenia!

  Międzynarodowe konferencje

  Działamy nie tylko w kraju!​

  Zajęcia praktyczne odbywają się profesjonalnych pracowniach Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

  Nasi nauczyciele to m.in. cenieni w środowisku edukacyjnym wykładowcy, z wieloletnim doświadczeniem w nowoczesnym i praktycznym nauczaniu. Co ważne, Akademickie Liceum Ogólnokształcące współdzieli sale wykładowe i pracownie z uczelnią, co gwarantuje najwyższy poziom wyposażenia klas, jaki osiągalny jest tylko w prestiżowych szkołach niepublicznych.

  Dodatkowym atutem jest gwarancja przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu, lub do policealnych szkół SKK. Uczniowie naszego liceum otrzymają także przygotowanie do kontynuacji nauki m.in. na wydziałach nauk o zdrowiu.

  Najnowocześniejsze pracownie

  Nowoczesna edukacja

  Zagadnienia programowe

  Czego nauczę się na studiach?

  • Prawo konstytucyjne
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Prawo administracyjne
  • Prawo handlowe
  • Prawo europejskie

  Adresaci studiów

  Kto powinien rozważyć ten kierunek?

  Jeśli chcesz zdobyć solidne wykształcenie prawnicze i przygotować się do pracy w branży prawnej, to jednolite studia magisterskie na kierunku prawo oferowane przez Europejską Uczelnię Społeczno-Techniczną w Radomiu są dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Na tych studiach posiądziesz wiedzę z zakresu prawa oraz zdobędziesz praktyczne umiejętności przydatne w pracy na różnych stanowiskach związanych z prawem.

  Sylwetka kandydata na jednolite studia magisterskie na kierunku prawo to osoba, która:

  • ma zdolności analityczne i logiczne,
  • interesuje się prawem i jego zastosowaniem w praktyce,
  • potrafi argumentować swoje stanowisko i przekonywać innych do swoich racji,
  • chce rozwijać swoje kompetencje zawodowe i osobiste.

  Adresaci studiów to osoby, które spełniają następujące warunki:

  • są absolwentami szkół średnich,
  • lub posiadają już dyplom licencjata i chcą kontynuować swoją edukację na poziomie magisterskim,
  • lub pracują w branży prawnej i chcą zdobyć wyższe kwalifikacje oraz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności,
  • lub są zainteresowani pracą w organach administracji państwowej, sądach, prokuraturze, kancelariach prawnych oraz innych instytucjach związanych z prawem i administracją.

  Jeśli należysz do jednej z tych grup, to nie zwlekaj i zapisz się już dziś na jednolite studia magisterskie na kierunku prawo w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu! To inwestycja w Twoją przyszłość i gwarancja sukcesu zawodowego.

  Sylwetka absolwenta

  Co zyskuje po studiach?

  Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo to osoba, która ma solidne podstawy do wykonywania zawodu prawnika. Taki absolwent jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach, takich jak: sądy, prokuratury, kancelarie prawne, organy administracji publicznej, organy sądownicze, a także w firmach i korporacjach zajmujących się różnego rodzaju działalnością gospodarczą. Absolwent tych studiów może również ubiegać się o przyjęcie na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, notarialną, sędziowską lub prokuratorską. Nie ma znaczenia, czy studiował (a) w trybie stacjonarnym czy IOS, ponieważ otrzymuje takie same uprawnienia jak absolwenci studiujący na miejscu, w uczelni.

  Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo posiada szeroką wiedzę teoretyczną z zakresu różnych dziedzin prawa, takich jak: prawo konstytucyjne, prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo międzynarodowe czy prawo europejskie. Absolwent tych studiów zna również podstawy innych nauk społecznych i humanistycznych, takich jak: ekonomia, socjologia, psychologia czy filozofia prawa. Absolwent tych studiów potrafi posługiwać się językiem obcym prawniczym oraz korzystać z nowoczesnych technologii informacyjnych.

  Dzięki temu, absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo posiada nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne, które pozwalają mu na skuteczną analizę i rozwiązywanie problemów prawnych. Absolwent tych studiów potrafi stosować prawo w konkretnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Absolwent tych studiów potrafi również argumentować swoje stanowisko prawne i przekonywać innych do swoich racji. Absolwent tych studiów jest w stanie efektywnie poruszać się w złożonych i dynamicznych sytuacjach, w których konieczne jest szybkie podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów prawnych.

  Zobacz opinie o naszych studiach:

  • “Moim zdaniem ta szkoła jest na dobrym poziomie, ma dużo kierunków i jeśli ktoś chce się czegoś nauczyć to się nauczy. Wykładowcy w większości mili i można się z nimi dogadać. Poziom wysoki. Ciekawe zajęcia i wykłady. Nie zawsze jest tak prosto żeby zaliczyć. Dla tych którzy pracują i chcą zdobyć większe kwalifikacje jest ok! Ja polecam!” Źródło
  • “Studia na EUST Radom przebiegały spokojnie. Zasób wiedzy po ukończeniu dobry ( o ile ktoś chce się uczyć i zrozumieć). Ogólnie polecam. Zajęcia prowadzone w sposób zrozumiały i przez dobrych fachowców.” Źródło
  • “Jestem zadowolony, że skończyłem studia w tej uczelni. Dają mi one poczucie pewności, poczucie posiadania kompleksowej wiedzy i świadomość ograniczeń. Jestem pewny tego co robię, co mogę robić a czego nie. Bez studiów nie odważyłbym się pracować w moim zawodzie.” Źródło

  Zobacz również pozostałą ofertę Studiów Wyższych w EUST: Psychologia, Zdrowie Publiczne lub sprawdź Studia Podyplomowe.

  Tabela opłat czesnego

  Posiadamy możliwość płatności ratalnej

  Radom:

  Studia niestacjonarne i stacjonarne:

  • Czesne I semestr – 400 zł / mies. (6 miesięcy w semestrze)
  • Czesne II semestr – 400 zł / mies. (6 miesięcy w semestrze)
  • Czesne III semestr – 460 zł / mies. (6 miesięcy w semestrze)
  • Czesne IV semestr – 460 zł / mies. (6 miesięcy w semestrze)
  • Czesne V semestr – 540 zł / mies. (6 miesięcy w semestrze)
  • Czesne VI semestr – 540 zł / mies. (6 miesięcy w semestrze)
  • Czesne VII semestr – 600 zł / mies. (6 miesięcy w semestrze)
  • Czesne VIII semestr – 600 zł / mies. (6 miesięcy w semestrze)
  • Czesne IX semestr – 700 zł / mies. (6 miesięcy w semestrze)
  • Czesne X semestr – 700 zł / mies. (6 miesięcy w semestrze)


  Niestacjonarne interaktywne – IOS:

  • Czesne I semestr – 400 zł / mies. (6 miesięcy w semestrze)
  • Czesne II semestr – 400 zł / mies. (6 miesięcy w semestrze)
  • Czesne III semestr – 460 zł / mies. (6 miesięcy w semestrze)
  • Czesne IV semestr – 460 zł / mies. (6 miesięcy w semestrze)
  • Czesne V semestr – 540 zł / mies. (6 miesięcy w semestrze)
  • Czesne VI semestr – 540 zł / mies. (6 miesięcy w semestrze)
  • Czesne VII semestr – 600 zł / mies. (6 miesięcy w semestrze)
  • Czesne VIII semestr – 600 zł / mies. (6 miesięcy w semestrze)
  • Czesne IX semestr – 700 zł / mies. (6 miesięcy w semestrze)
  • Czesne X semestr – 700 zł / mies. (6 miesięcy w semestrze)

  Wymagane dokumenty

  Czego potrzebuję, aby się zapisać?

  • świadectwo dojrzałości,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • dowód uiszczenia opłaty wpisowej (opcjonalnie),
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania w szkole wyższej – skierowanie do pobrania w biurze rekrutacyjnym,
  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
  • oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego – do pobrania w biurze rekrutacyjnym,
  • podpisane zdjęcia legitymacyjne – 2 sztuki.

  Dodatkowe informacje

  Co jeszcze warto wiedzieć przed zapisem?

  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  • Infolinia w czynna do 18:00.

  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

  Czym są studia niestacjonarne interaktywne IOS w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej?

  Zjazdy są organizowane w weekendy, co pozwala naszym studentom na elastyczne zarządzanie swoim czasem i łączenie nauki z innymi zobowiązaniami. Studenci logują się do platformy zgodnie z planem zjazdów i uczestniczą w zajęciach prowadzonych na żywo przez naszych wykwalifikowanych wykładowców.

  Dodatkowo, raz w semestrze, studenci są zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach na żywo, na terenie naszej uczelni w Radomiu. Te spotkania są niezwykle ważne, ponieważ umożliwiają bezpośrednią interakcję między studentami a wykładowcami, a także umożliwiają studentom wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów z innymi studentami.

  Wierzymy, że nasz nowy format studiów niestacjonarnych interaktywnych IOS na kierunkach Prawo i Psychologia zapewni naszym studentom najwyższej jakości edukację, dostosowaną do ich potrzeb i możliwości.

  Uczelnia Przyjazna i Otwarta

  Nowoczesna edukacja

  Proces rekrutacji

  Jak zostać naszym studentem?

  1. Zarezerwuj miejsce

  W tym celu skontaktuj się z biurem rekrutacji
  poprzez kontakt telefoniczny lub online.

  2. Podpisz umowę

  Skan podpisanej umowy prześlij pocztą lub online. Możesz również udać się do Biura Rekrutacji w Siedzibie Głównej Uczelni lub Wydziale Zamiejscowym i podpisać umowę na miejscu.

  3. Witamy w EUST!

  Od tej pory jesteś naszym studentem.

  Jesteśmy tu dla ciebie

  Dyżury koordynatora

  umów się na konsultację

  Formularz zapisu

  Zapisz się online, a dokumenty dostarcz później!

  Wyszukiwarka Studiów Wyższych

  Studia Jednolite

  Prawo

  Zapisz się na studia!