Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA! 
Data Inauguracji: 12.10.2024  Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni.

Kierunek Zdrowie publiczne

... i już!

Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA lub zapisz się na wyższy semestr!

Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni na I, II, III, IV, V i VI  semestr.

studiuj na Uczelni stacjonarnie lub niestacjonarnie lub 100% online! (weekendowo)

studiuj na Uczelni stacjonarnie lub niestacjonarnie 

410 zł

czesne miesięczne
(pierwszy semestr)

Tryb studiów do wyboru:

 • Niestacjonarne
 • Stacjonarne
 • Studia Licencjackie

  Kierunek Zdrowie publiczne

  Czesne: 410zł / miesięcznie (pierwszy semestr)

  Inauguracja: 25.03.2023

  Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA Rozpocznij studia 12.10.2024r. lub zapisz się na wyższy semestr!

  Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni na I, II, III, IV, V, i VI semestr.

  Inauguracja: 12.10.2024

  Rekrutacja do: [wpcode id="6020"]

  Okres nauki: 3 lata

  Zapisz się na tryb studiów:

 • Niestacjonarne
 • Stacjonarne
 • Dostępne również:

  Rekrutację prowadzimy:

  Biuro Rekrutacji Radom ul. Wodna 13/21
  czynne pon. - pt., sob - ndz. godz. 8-18

  Wydział zamiejscowy EUST w Warszawie, ul. Miła 2
  czynny pon. - pt., sob - ndz. godz. 8-19

  Zarezerwuj sobie miejsce na studiach

  Rekrutacja telefoniczna
  czynna codziennie od 8-18

  Zobacz fotorelację z Konferencji Pielęgniarstwa

  Prelegenci i tematy wykładów:

  mgr Mariola Łodzińska – Czy jesteśmy gotowi na nowe wyzwania?
  Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

  mgr Krystyna Ptok – Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie pielęgniarki i położnej
  Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

  dr n o zdr. Paulina Mościcka – Kompleksowa opieka nad chorym z raną przewlekłą
  Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego

  adw. Maria Sankowska – Borman – Szkolenie: Mobbing w ochronie zdrowia 
  członkini Komisji ds. Równego Traktowania przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

  mgr Ewa Wlazło – Możliwości w medycynie regeneracyjnej i kosmetologii dla pielęgniarek
  Pielęgniarka, Kosmetolog

  mgr Grażyna Makuracka – Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej – rozprawa o szacunku i poszanowaniu, wyzwaniu, obowiązek, rachunek sumienia
  Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

  dr n. med. Jolanta Czajkowska – FesioWykorzystywanie symulacji medycznej w procesie kształcenia studentów
  Prodziekan Kierunku Pielęgniarstwo WSNoZ

  mgr Grzegorz Żarczynski – Transplantacja – kiedyś i dzisiaj
  Pielęgniarz ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

  dr n. o zdr. Jakub Sinkowski – Neuroplastyczność w ujęciu interdyscyplinarnym
  ziekan Kierunku Fizjoterapia WSNoZ

  Aleksandra Glugla – Dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego w ujęciu psychosomatycznym
  studentka Fizjoterapii

  dr n. med. Paweł Rajewski – HCV – Czy nadal stanowi zagrożenie?
  Rektor Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

  dr n. med. Jurgowiak – Czy mózg może się starzeć zdrowo?
  współautor „Biologia na czasie” – serii podręczników dla szkół ponadpodstawowych

  Kierunek Zdrowie publiczne

  Czym jest Zdrowie publiczne w EUST?

  W ramach studiów na kierunku Zdrowie Publiczne kandydaci mogą wybrać jedną z proponowanych specjalności:

  Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
  Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia przygotowuje Cię do pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych w różnych typach organizacji zdrowotnych, takich jak szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, ubezpieczycieli zdrowotnych, agencje rządowe czy organizacje pozarządowe. Po ukończeniu tej specjalności będziesz mógł również kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia lub podyplomowych z zakresu zarządzania ochroną zdrowia.

  Organizacyjno-prawne aspekty elektroradiologii
  Elektroradiologia to dziedzina medycyny zajmująca się diagnostyką i leczeniem za pomocą promieniowania jonizującego i niejonizującego. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w szpitalach, przychodniach, laboratoriach i innych jednostkach medycznych wykorzystujących techniki elektroradiologiczne. Studia na tej specjalności obejmują takie zagadnienia jak: podstawy elektroradiologii, fizyka promieniowania, aparatura elektroradiologiczna, techniki obrazowania medycznego, ochrona radiologiczna, prawo i etyka w elektroradiologii, kontrola jakości w elektroradiologii, zarządzanie jednostkami medycznymi

  Organizacja w opiece paliatywnej i geriatrycznej
  Specjalność ta kształci osoby zainteresowane organizacją i zarządzaniem w opiece nad osobami starszymi i nieuleczalnie chorymi. Absolwenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki starzenia się, opieki geriatrycznej i paliatywnej, planowania i realizacji usług społecznych i zdrowotnych dla seniorów i pacjentów terminalnych. Studia te przygotowują do pracy w placówkach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki społecznej, administracji publicznej, organizacjach pozarządowych i indywidualnych działaniach na rzecz opieki senioralnej

  Zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień
  Zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień to specjalność na studiach pierwszego stopnia zdrowie publiczne, która przygotowuje do pracy z osobami cierpiącymi na różne problemy natury psychicznej i uzależnieniowymi. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu psychoterapii, terapii uzależnień, zarządzania i organizacji ośrodków i programów profilaktycznych i leczniczych.

  Prawo medyczne w ochronie zdrowia
  Prawo medyczne w ochronie zdrowia uczy studentów, jak stosować i interpretować przepisy prawne dotyczące świadczenia usług zdrowotnych i ochrony praw pacjentów. Student poznaje podstawowe zasady i instytucje prawa medycznego, takie jak: odpowiedzialność cywilna i karne lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia, prawa i obowiązki pacjentów i lekarzy, zgoda na leczenie i badania medyczne, tajemnica lekarska i zawodowa, dokumentacja medyczna, transplantacja organów, prokreacja wspomagana, eutanazja i opieka paliatywna. Specjalność obejmuje również zagadnienia związane z organizacją i finansowaniem systemu ochrony zdrowia, takie jak: ubezpieczenie zdrowotne, kontrakty z NFZ, nadzór nad działalnością leczniczą i kontrola jakości usług zdrowotnych.

  Międzynarodowe konferencje

  Działamy nie tylko w kraju!​

  Zajęcia praktyczne odbywają się profesjonalnych pracowniach Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

  Nasi nauczyciele to m.in. cenieni w środowisku edukacyjnym wykładowcy, z wieloletnim doświadczeniem w nowoczesnym i praktycznym nauczaniu. Co ważne, Akademickie Liceum Ogólnokształcące współdzieli sale wykładowe i pracownie z uczelnią, co gwarantuje najwyższy poziom wyposażenia klas, jaki osiągalny jest tylko w prestiżowych szkołach niepublicznych.

  Dodatkowym atutem jest gwarancja przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu, lub do policealnych szkół SKK. Uczniowie naszego liceum otrzymają także przygotowanie do kontynuacji nauki m.in. na wydziałach nauk o zdrowiu.

  Najnowocześniejsze pracownie

  Nowoczesna edukacja

  Zagadnienia programowe

  Czego nauczę się na studiach?

  Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

  • Podstawowe pojęcia i zasady organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia
  • Modele i systemy ochrony zdrowia w różnych krajach
  • Podmioty i instytucje działające w systemie ochrony zdrowia w Polsce
  • Funkcje i procesy zarządzania w jednostkach ochrony zdrowia
  • Metody i narzędzia planowania, organizowania, kierowania i kontroli w ochronie zdrowia
  • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem usług zdrowotnych

  Organizacyjno-prawne aspekty elektroradiologii

  • Podstawowe pojęcia i zasady prawa medycznego i elektroradiologii
  • Prawa i obowiązki pacjentów i elektroradiologów
  • Odpowiedzialność cywilna i karne elektroradiologów
  • Zgoda na badania i leczenie z wykorzystaniem promieniowania jonizującego
  • Tajemnica lekarska i zawodowa w elektroradiologii
  • Dokumentacja medyczna i radiologiczna

  Organizacja w opiece paliatywnej i geriatrycznej

  • Podstawowe pojęcia i zasady opieki paliatywnej i geriatrycznej
  • Podmioty i instytucje świadczące opiekę paliatywną i geriatryczną w Polsce
  • Standardy i procedury opieki paliatywnej i geriatrycznej
  • Zarządzanie zespołem opieki paliatywnej i geriatrycznej
  • Komunikacja i współpraca z pacjentem i rodziną w opiece paliatywnej i geriatrycznej
  • Zarządzanie stresem i traumą w opiece paliatywnej i geriatrycznej

  Zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień

  • Podstawowe pojęcia i zasady zdrowia psychicznego i psychoterapii uzależnień
  • Przyczyny i objawy zaburzeń psychicznych i uzależnień
  • Metody i techniki diagnozy i oceny zaburzeń psychicznych i uzależnień
  • Metody i techniki leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych i uzależnień
  • Metody i techniki profilaktyki i prewencji zaburzeń psychicznych i uzależnień
  • Metody i techniki wsparcia i pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami oraz ich rodzinom

  Adresaci studiów

  Kto powinien rozważyć ten kierunek?

  Jeśli interesujesz się organizacją, zarządzaniem i promocją zdrowia na poziomie indywidualnym i zbiorowym, studia licencjackie zdrowie publiczne są dla Ciebie. Na tych studiach zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci analizować i rozwiązywać problemy zdrowotne społeczeństwa, planować i realizować działania prewencyjne i interwencyjne, współpracować z różnymi podmiotami i instytucjami działającymi w systemie ochrony zdrowia oraz monitorować i oceniać skutki tych działań. Na tych studiach poznasz zagadnienia związane z epidemiologią, medycyną społeczną, prawem medycznym, bioetyką, statystyką i informatyką medyczną, psychologią zdrowia, edukacją zdrowotną i komunikacją społeczną. Po ukończeniu tych studiów będziesz mógł pracować w jednostkach ochrony zdrowia, administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, szkołach i uczelniach, mediach i agencjach reklamowych.

  Sylwetka absolwenta

  Co zyskuje po studiach?

  Jeśli ukończysz studia licencjackie zdrowie publiczne, będziesz miał wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji, zarządzania i promocji zdrowia na poziomie indywidualnym i zbiorowym. Będziesz potrafił analizować i rozwiązywać problemy zdrowotne społeczeństwa, planować i realizować działania prewencyjne i interwencyjne, współpracować z różnymi podmiotami i instytucjami działającymi w systemie ochrony zdrowia oraz monitorować i oceniać skutki tych działań. Będziesz znał zagadnienia związane z epidemiologią, medycyną społeczną, prawem medycznym, bioetyką, statystyką i informatyką medyczną, psychologią zdrowia, edukacją zdrowotną i komunikacją społeczną. Będziesz przygotowany do pracy w jednostkach ochrony zdrowia, administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, szkołach i uczelniach, mediach i agencjach reklamowych.

  Zobacz również pozostałą ofertę Studiów Wyższych w EUST: Prawo, Psychologia lub sprawdź Studia Podyplomowe.

  Tabela opłat czesnego

  Posiadamy możliwość płatności ratalnej

  Wymagane dokumenty

  Czego potrzebuję, aby się zapisać?

  • świadectwo dojrzałości,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • dowód uiszczenia opłaty wpisowej (opcjonalnie),
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania w szkole wyższej – skierowanie do pobrania w biurze rekrutacyjnym,
  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
  • oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego – do pobrania w biurze rekrutacyjnym,
  • podpisane zdjęcia legitymacyjne – 4 sztuki.

  Dodatkowe informacje

  Co jeszcze warto wiedzieć przed zapisem?

  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  • Infolinia w czynna do 18:00.

  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

  Uczelnia Przyjazna i Otwarta

  Nowoczesna edukacja

  Proces rekrutacji

  Jak zostać naszym studentem?

  1. Zarezerwuj miejsce

  W tym celu skontaktuj się z biurem rekrutacji
  poprzez kontakt telefoniczny lub online.

  2. Podpisz umowę

  Skan podpisanej umowy prześlij pocztą lub online. Możesz również udać się do Biura Rekrutacji w Siedzibie Głównej Uczelni lub Wydziale Zamiejscowym i podpisać umowę na miejscu.

  3. Witamy w EUST!

  Od tej pory jesteś naszym studentem.

  Jesteśmy tu dla ciebie

  Dyżury koordynatora

  umów się na konsultację

  Formularz zapisu

  Zapisz się online, a dokumenty dostarcz później!

  Wyszukiwarka Studiów Wyższych

  Studia Licencjackie

  Zdrowie publiczne

  Zapisz się na studia!

  Skip to content